Các dự án

Logo Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

0902 701 274
Hỗ Trợ Online
cho thuê văn phòng (Anh Khuyến)

0989991129

Công ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Phúc Thịnh

08 39 41 41 14

Cho thuê văn phòng

0989991129

Thông tin liên hệ
Email: dqkhuyen@copac.com.vn
Website: http://copacreal.vn

Thống kê truy cập

Đang Online: 6

Lượt truy cập: 671760

Tin tức

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Bắt đầu từ ngày 5/8/2015, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ có hiệu lực.
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
Số: 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015
LUẬT ĐẦU TƯ 2014
số: 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014
số: 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014
LUẬT NHÀ Ở 2014
số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014
LUẬT XÂY DỰNG 2014
Số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014