Các dự án

Logo Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

0902 701 274
Hỗ Trợ Online
cho thuê văn phòng (Anh Khuyến)

0989991129

Công ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Phúc Thịnh

08 39 41 41 14

Cho thuê văn phòng

0989991129

Thông tin liên hệ
Email: dqkhuyen@copac.com.vn
Website: http://copacreal.vn

Thống kê truy cập

Đang Online: 4

Lượt truy cập: 678303

Tin tức

Quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS

( 08-02-2015 - 06:07 PM ) - Lượt xem: 2896

Trong 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan được ủy quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định và báo cáo kết quả thẩm định lên UBND cấp tỉnh để ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng.

-Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, trong 30 ngày cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định cho phép chuyển nhượng hay không.

-Trong 45 ngày cơ quan cấp tỉnh sau khi thẩm định hồ sơ gửi Thủ tưởng quyết định.


Quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS

 

Bộ Xây dựng vừa có dự thảo Nghị định quy định chi tiết về một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Bộ Xây dựng đề xuất quy định điều kiện, trình tự thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Việc chuyển nhượng phải đảm bảo các nguyên tắc chuyển nhượng quy định tại Điều 48 và điều kiện chuyển nhượng tại Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản.

Dự án do UBND cấp tỉnh phê duyệt: Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án (hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền).

Trong 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan được ủy quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định và báo cáo kết quả thẩm định lên UBND cấp tỉnh để ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng. Nếu không đủ điều kiện UBND cấp tỉnh phải có thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án hoặc phần dự án.

Chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm triển khai tiếp dự án hoặc một phần dự án ngay sau khi nhận bàn giao. Chủ đầu tư cũ có trách nhiệm phải bàn giao toàn bộ hồ sơ dự án cho chủ mới, bàn giao mốc giới trên thực địa.

Trước khi bàn giao, bên chuyển nhượng phải có văn bản thông báo cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày ít nhất 3 số liên tiếp về việc chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án và quyền lợi của khách hàng.

Đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài, sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án thì phải trả lại đất cho Nhà nước, cơ quản quản lý sẽ quyết định giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau đó, cơ quan tài nguyên, môi trường căn cứ vào hồ sơ quyết định cho phép chuyển nhượng sẽ làm thủ tục thu hồi đất từ bên chuyển nhượng và giao đất cho bên nhận chuyển nhượng và tổ chức bàn giao mốc giới trên thực địa.

Hai bên có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định và lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Gia Bảo

Theo Trí thức trẻ

 

Các Tin Tức Khác