All project

Partners Logo

Support Online

0902 701 274
Support Online
office for lease

0989991129

08 39 41 41 14

Office for lease

0989991129

Contact Information
Email: dqkhuyen@copac.com.vn
Website: http://copacreal.vn

Total Access

Online: 5

Visited: 685772

About Us

field operations
Trong thị trường bất động sản đầy tiềm năng phát triển nhưng không kém những thách thức ở phía trước .Với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề,Copac Real hiện tại triển khai rất nhiều lĩnh vực