All project

Partners Logo

Support Online

0902 701 274
Support Online
office for lease

0989991129

08 39 41 41 14

Office for lease

0989991129

Contact Information
Email: dqkhuyen@copac.com.vn
Website: http://copacreal.vn

Total Access

Online: 4

Visited: 685779

About Us

history
Công Ty Cổ Phần Quản lý BĐS Phúc Thịnh - COPAC REAL được thành lập theo quyết định 0309984479, do sở KH-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/5/2010 ( đăng ký thay đổi lầ thứ 4, ngày 17/10/2013 )